+420 775 284 821 Ruská 10, Teplice

Co poskytujeme

 • Preventivní, léčebná, diagnostická péče.

  Jsem tu pro děti od narození po dovršení 19 let.
  Očkování – povinné, nepovinné, preventivní prohlídky.
  Preventivní screening.
  Péče o nemocné děti.
  Individuální konzultace.
  Poradenství.
  Odběry krve a biologického materiálu přímo v ordinaci.
  Poskytujeme vyšetřovací POCT metody přímo v ordinaci (CRP, StrepTest, Uricult, pulzní oxymetrie, vyšetření hladiny cukru v krvi).
  Provádíme inovativní vyšetření zraku a sluchu.

 • Neonatologická péče, návštěvy v domácím prostředí na přání.

  Poskytujeme péči o děti předčasně narozené a děti s nízkou porodní hmotností.

 • Laktační poradenství.

  Nabízíme služby laktačního poradenství.

Testy

 • Test QuikRead CRP

  Odběrem kapilární krve z malého vpichu do prstu, dokážeme u pacientů s příznaky infekce odlišit tzv. virovou infekci – nízká hodnota CRP a infekci tzv. bakteriální – vysoké hodnoty CRP. Výstupem pro nás je, že není potřeba každou infekci léčit antibiotiky.

 • QuikRead go Strep A

  Test sloužící k detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku. Výsledek pozitivního nálezu nám pomůže v rozhodování zda nasazení ATB léčby je indikované.

 • OptoSmart

  Screening zraku pomocí LCD Optotypu ve Full HD rozlišení – volitolné z grafického menu - písmena a čísla, Pflugerovy háky (E), Landoltovy kruhy, barvocitové tabulky, LEA symboly pro malé děti. Screening sluchu s unikátní technologií.

 • Urikult

  Kultivační testy sloužící k diagnostice infekcí močových cest. Jsou založeny na průkazu a detekci předpokládaných mikrobů (celkový počet bakterií, gramnegativních bakterií, enterokoků, E. coli) ve vzorcích moči, odebrané a kultivované přímo v ordinaci s výsledkem do 16-24 hodin.

Preventivní prohlídky

 • 1. kontrola

  do 2-3 dnů od propuštění z porodnice

 • 1. rok života

  9 preventivních prohlídek: ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11 a ve 12 měsících.

 • 2. - 17. rok

  Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku, a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.

 • Poslední kontrola

  Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let